Souhlas ke zveřejnění nemám,

    ale samotné texty zveřejním, protože jsou to autentické výroky účastníků shromáždění u Lidické hrušně vyjadřující veřejné poděkování za uspořádané shromáždění a následnou vernisáž výstavy.... děkujeme za krásné odpoledne a za hodnotný zážitek. V příloze přikládám několik fotografií.

... děkuji Vám za pozvání na shromáždění u Památné Lidické hrušně, byl jsem rád, že jsem poznal nejen Vás, ale i ostatní zůčastněné.  Nejvíce se mi líbil obraz Lidické hrušně od p.Jiřího Karase, samozřejmě i další díla byla zajímavá a působivá. Také jsem si odvezl hezké vzpomínky.

... slyšel jsem od rodičů na shromáždění u hrušeň velkou chválu. Tedy, ačkoliv jsem tam nebyl, chtěl bych Vám krátce také pogratulovat k této akci – možná mi skromně namítnete, že to nebyla jen Vaše zásluha, však myslím, že hlavní zásluha to Vaše je, že jste vážil tolik práce, úsilí, nápadů, energie, také snad i nervozity. Je dobře, že Vám skvěle vyšlo počasí, tím i samotná hrušeň byla v květu. Buštěhradskému sboru se to velmi líbilo.

... jen jsem chtěl poděkovat za pozvání k Lidické hrušni. Musím říct, že se vám ta akce povedla. Na tu vernisáž jsme se bohužel už nedostali, až někdy jindy.

...  ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za pozvání na sobotní akci. Díky Vaší obětavosti a času, který jste její přípravě  věnoval, jsem - a nepochybně i všichni přítomní - strávila velmi zajímavé a inspirativní odpoledne.

... Slavnost "Lidická hrušeň" byla moc hezká, počasí vyšlo, návštěva dobrá. Jsem ráda, že jsem při tom byla.

... 
    Tyto a podobné zprávy došlé na adresu sdružení dokladují jen to, že práce Občanského sdružení Lidice není marná a má význam převáženě pro budoucí generace. Prostřednictvím uměleckých děl věnovaných Lidické hrušni se postupně dozví široká veřejnost  (ovšem jinou formou), že existovaly příběhy rodin a násilně ukončené životy našich hrdinů.
 


Pro zpravodaj 27. dubna 2008 z došlé pošty připravil Antonín Nešpor