Dnes Terezín - zítra Lidice?

    Co dělat, když nám ničí to nejcennější z historie - hroby našich předků.
  
 
    Jen co Lidice dohořely, začali příslušníci třetí říše bezostyšně ničit místní hřbitov. Nestačilo jim rozvalit pomníky a zahrnout hrobové desky. Byl to pro třetí říši dost cenný materiál, který se postupně přemisťoval k dalšímu použití.  Náhrobní kameny skončily m.j. i v Praze, v základech veleslavínských kasáren.

    Nic nezastavilo nacisty, ani svátost oltářní, když rozstřelovali kostel, ani svátost hrobů. Všichni lidičtí byli vinni, i ti mrtví, sto, i dvě stě let nazpět.  Generace lidických byla trnem v oku hitlerovskému Německu v odplatě za Heydricha.

    Otevřeli hroby a vybrali šperky a zlato z kosterních ostatků (jakoby to byl rozkaz "fýrera", ale nebyl),  byla to lačnost po bohatství těch, kterým se ta možnost naskytla.  Cožpak nestačily šperky z celé vesnice naházené do kádě ve škole?
    Nestačily!
    "Esesáci" i gestapáci kradli bez ohledu na šarže.  Viz kapitola historie "Zloději při práci" 

    Kočárek připravený pro nenarozenou Věnušku, používaný po Lidicích rodinou gestapáka Wiesmanna se mezi lup  nepočítal.  Mladá paní Wiesmannová v něm vychovala svoje dítě. Jezdila po Korze a nevěděla, že kočárek koupila paní Kubrová, majitelka koloniálu (mléčný bar) pro svého zaměstnance Václava Kohlíčka z Lidic.  Možná, že paní Wiesmannová ani nevěděla, že je ukradený. Nebyl vůbec použitý. 

 
    Lidský hyenismus je nelidský!

    Dnes bohužel existuje stejně jako tenkrát, bez ohledu na národnost a rasu.
 
 
    V Terezíně odcizil neznámý pachatel z více než tří set náhrobků nápisové desky z barevného kovu.  Ukradla to stejná "hyena", jako ve dvaačtyřicátém. Kdyby měl zloděj tu možnost hrob otevřít (obrazně řečeno), tak by se ještě teď probíral ostatky a kradl jiný barevný kov.

    Voláme, nesouhlasíme, protestujeme, ale zbytečně!

    Resumé je jednoznačné, kamerový systém je drahý, na ostrahu nejsou peníze.  Zdá se, že v oboru výmluv je to všude stejné.  Uhlídat to prostě nejde?
    Jde všechno, jen se musí chtít to pravé, proč byly NKP zřízeny.

    Přestože vím, že to ukradl darebák, kterému ať chceme, či nechceme nahrává naše liknavost a nevšímavost (stejně všechen te barevný kov bude vykoupen za nízkou cenu v nějaké sběrně), přesto přemýšlím o tom, zda-li si to naši předkové zaslouží, když neumíme uhlídat ani jejich hroby proti zlodějům i jiným nešvarům, které se na těchto pietních místech provozují.

    Obecně se dá říci, že kdyby se ke svým povinnostem naši předkové stavěli tak, jako se dnes stavíme my k našim povinnostem, pak bychom tu vlastně ani nemuseli být.  Díky smyslu pro čest, povinnost, morálku a disciplinu našich předků, žijeme tam, kde žili oni. 
 
    Starejme se tedy o jejich hroby a odkazy, tak jak se má - s plnou odpovědností!

 
 
  
Ten černý oficír vzadu jen čeká až se odklopí víko z rakve aby přizval další hyeny k lupu. K čemu sloužil košík ???
Záběry staré bezmála 66 let, avšak stále aktuální.
 Pro zpravodaj 15. dubna 2008 připravil Antonín Nešpor  Reprofoto archiv autora