Hrušeň se začíná připomínat
 
     V článku Dnes je ten slavný den ze 7. srpna 2007  jsme se mohli dočíst o tom, jak vznikla myšlenka památného stromu a o naší Lidické hrušni, která přežila srovnání obce se zemí v roce 1942 a stala se tak Památným stromem.

    Článku Dnes na poledne u Památné hrušně z 28. října 2007  připomíná den, kdy se u hrušně poprvé objevila tabule hlásající, že se jedná o Památný strom České republiky.  Tehdy se přišlo podívat jen pár lidí, jak se taková cedule zatlouká.

    Dnes jen připomenínám formou slide-show hrušeň, které když si stáhnete a spustíte, tak uvidídte upoutávku na shromáždění u Památné hrušně za 40 dnů, tedy 26. dubna 2008.
 Pro Zpravodaj 16.3.2008 připravil  Antonín Nešpor slide-show i foto autor