Jiný kraj, jiný mrav! To snad palatí dodnes, ale někdo začíná přidávat i : Jiná doba, jiný mrav!
 
    "Vševysvětlující":   "Je jiná doba!" mne však neuspokojuje. Copak se z té nové doby mám, "pominout"?  Když vidím chování našich politiků a čelných představitelů,  jejich pochybené názory, tak bych tu nejraděj nebyl. Na to už jsem ale starej, abych někam odešel. Musím se prostě k těmto věcem postavit jak je třeba.
 
    O čem je ale řeč?
 
    Jde o zneužívání pietních míst a co je nejhorší, že se to děje reálně, nejen na webu.  Piknik k desátému výročí nějaké firmy v Památníku na Vítkově.  Tím to začalo, tedy píši-li jen o Památníku na Vítkově a ne o jiných případech.
 
    Povolení od povolaného je nejpovolanější!  Proti tomu nelze nic mít, ovšem pokud ten nejpovolanější není ředitelem  Památníku na Vítkově a nepovolí zde mejdan, což se s pietním místem Hrobu neznámého vojína vůbec neslučuje.  Co k tomu nadřízené ministerstvo? Krátce po mejdanu ani slovo, tedy alespoň ne veřejně. (Nenašel jsem)

    Sluší se snad v místech, která jsou vyhrazena pietě a mají statut Národního památníku aby se zde mejdany konaly?
 Není to o povolení, ale o hulvátství.  viz citát:
    "Oslava byla podle mě zvládnutá tak, že to pietní ráz místa nijak nenarušilo, jako účastník jsem neviděl nic, co by vedlo k znesvěcení tohoto místa."
    Kdo ověnčil mejdan na Vítkově tímto mottem, si čtenář lehce dohledá na netu.

    Takto uvolněný "nemrav" (slovo mrav je v této souvislosti málo kompetentní) podporovaný byť jen přítomností našich špiček, a že jich tam pár bylo,  nastavuje ať chceme, či nechceme normu pro chování jiných.

   Nejsmutnější je, že pikniky na Pietních územích  -  navozují témata s pozůstatky na webu. Britské listy  nebo  iDnes.cz  nebo   Denik.cz
 

   Nežijeme v normální demokracii, ale v anarchii, kde je možné vše včetně hanobení piety.  Ta se v jiných státech ctí a lidé, potažmo výkonná moc si to dokáže uhlídat.
 
    Jen těžko si lze představit, že by se něco podobného dělo v Britanii.  Tamní demokracie se automaticky pojí se společenskými pravidly, respektem a úctou nejen jeden ke druhému ale i ke svým předkům.

    Anarchie namísto demokracie ta dává příležitost takovým živlům existovat a hřát se na výslunní.
    Nejen že to poctivé, národnostně uvědomělé občany uráží, ponižuje a pobuřuje, ale zároveň to přímo vyzývá další živly k nekalostem.

    A jak se potom na nás dívá zbytek světa?!

    Mohu z přesvědčení napsat, že naší republiku v leckterém okolním státě berou už za místo, kam si jezdí “pánové“ dobře užívat za málo peněz.

    Náš národ z většiny postrádá úctu sám k sobě a i jakoukoliv národní identitu, tudíž nemá žádné zábrany prodat  si i “nos mezi očima”.

    To, že se v Praze točí porno u památníku padlým legionářům  nám rozhodně na respektu ve světě nepřidá.


    Členové Občanského sdružení Lidice podporují prohlášení Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. ze dne 12. března 2008        

Pro Zpravodaj 14.3.2008  z došlých reakcí na dané téma  a z  webu sestavil a okomentoval Antonín Nešpor