Kostel jeho funkčnost a zaměření (Architektonický návrh pokračování)

    Funkčnost a zaměření.

    Kostel bude realizován jako ekumenický prostor dvojího funkčního zaměření.

    Jeden okruh je zaměřen na místní obyvatele a jejich potřeby. Zde jde o navázání na tradici duchovního života obce s okruhem potřeb jako jsou například mší, sňatky, křtiny  a pohřby. Ritus je zde převážně katolický.

    Druhý okruh je zaměřen na návštěvníky Lidic, kteří se i současné době ptají po místě kontemplace a smíření, nebo přímo přijíždějí s žádostí o sloužení mše. Nejčastější vyzvání jsou přitom protestantské, katolické a pravoslavné, při čemž pořadí zde naznačuje i četnost.  Je namístě zmínit i pietní slavnosti, při kterých jsou slouženy bohoslužby – opět většinou ekumenického rázu.

    Poslední využití prostoru kostela je pak koncertní.

    Nároky, které vznikají z takto naznačených provozních potřeb zároveň diktují charakter interiéru a jeho vybavení. Stručně shrnuto jde o oltář, který je umístěn ve volném prostoru aby vyhověl potřebám různých liturgií (čelem, či zády k věřícím) a nebylo nutno, jak je to ve většině starších kostelů, pro tyto účely zřizovat oltáře dva. Dále jde o místo pro předčítání textů předsazené před oltářem, možnost celkového i bodového osvětlení, ozvučení pro potřeby liturgie i koncertní a umístění menšího zvonu s akustickým ovládáním v čelní stěně kostela.

 
    Urbanismus.

    Místo pro nový Lidický kostel bylo zvoleno v blízkosti pietního území Památníku Lidice, Muzea a edukačního a informačního centra, zhruba 400m východně od zástavby na nezastavěném území cca 30 metrů severně od současného parkoviště. Místo je dostupné jak pro obyvatele obce, tak pro návštěvníky Lidic. Místo kostela je současně vymezeno dorůstajícími stromy s tím, že nebude potřeba žádné kácení. Ke kostelu by od parkoviště měla vést zpevněná cesta s povrchem z opuky.
 Pro Zpravodaj 29.2.2008   podle veřejného architektonického návrhu připravil Antonín Nešpor