Architektonický návrh kostela.

    Přečetl jsem si příspěvek do diskuse na stránkách pana Kučery a zařadil odkaz na web OSL do kapitoly Zpravodaj. Pan Kučera správně napsal hned v úvodu: "Popravdě jedná se jen a jen o reakci na zatím neověřenou informaci z příspěvku OS Lidice"
    Má pravdu, protože na zasedání, kde se to ověřit dalo, nebyl přítomen. Není to však výtka, ale impuls k tomu, aby mohl být právě zde, Architektonický návrh projednávaný na 15. zasedání OZ Lidice pro širokou veřejnost zveřejněn.

    Protože se asi těžko stačí rychleji rozmnožit obsah autorského návrhu podporovaný vedením Památníku Lidice, se kterým  nás na veřejném zasedání seznámil pan Prokůpek, přináším dnes první část návrhu, tak jak jsem jej stačil zaznamenat.


    Co lze z architektonického návrhu vyčíst?

    Rozpočet:

    Autorský dozor  290.000,- Kč
    Rozpočet na interiér
    Okna, dveře, osvětlení, podlaha, zvon 5.000.000,- Kč

    Rozpočet na hrubou stavbu    46.000.000,- Kč

    Harmonogram čerpání prostředků

    Autorské návrhy a projektové práce:
        4.q.2007            200.000,- Kč
        1.q.2008            500.000,- Kč
        2.q.2008            430.000,- Kč
        3.q.2008            500.000,- Kč
        4.q.2008            350.000,- Kč

    Realizace
        4.q.2008          8.000.000,-Kč
        1. - 4. q 2009 43.000.000,-Kč
 

    Součet               53.270.000,-Kč
    (tento součet v návrhu není uveden)

 

    Zdůvodnění stavby.

    Komplex současného pietního území Lidického památníku a jeho vzhled i funkčnost jsou určeny už od poválečných let zásahem státu, který zde, mimo jiné formuluje i svůj vztah k dějinným událostem, jednotlivcům i skupinám obyvatel. Formování významu a vzhledu místa, kromě počáteční iniciace první poválečnou Benešovou vládou, tak bylo podstatně ovlivněno ideologií sekulárního komunistického státu, z období padesátých let. Tak se také stalo, že ve znovu zbudované vsi byl kromě nezbytné infrastruktury  postaven například i kulturní dům a nikoliv kostel, svědectví jeho dávné  minulosti a kulturní tradice a integrity.
Rehabilitace místa tak vlastně nikdy nebyla dokončena.

Duchovní centrum místní komunity, otřesené zážitky válečných let, tak nebylo nikdy znovu založeno a ani návštěvníci, kteří hledají po střetu s otázkami minulosti kontemplaci takové místo nenacházejí.

Postavit v Lidicích kostelíček se z tohoto pohledu jeví jako důležitý signál, kterým se stát vymezuje vůči nedávné minulosti a umožnění normálního vývoje místu, které bylo tak dlouho využíváno pro politické cíle.
Kostelík je inspirován raně gotickou architekturou venkovského typu. Provedení v čistých tvarech v litém betonu pak odkazuje do současnosti. Součást interiéru je pietní připomenutí osudu lidických dětí. Z místa jejich  posledního pobytu v Lodži byly dovezeny cihly, které budou vloženy do stěny současného kostela.

    Celková rehabilitace území by tak zahrnovala kromě již dokončeného muzea s emotivní expozicí a chystaného informačního centra s prezentovaným souborem dokladů i připomenutí zničené vsi a kostelík, jako místo duchovního završení a snad i možného smíření.Pro Zpravodaj 27.2.2008  podle veřejného architektonického návrhu připravil Antonín Nešpor