”Pitní”, či Pietní území, cvičiště psů nebo autodrom?

    Je pěkné nedělní odpoledne, jdu se po obědě projít. V růžovém sadu potkávám lidi se psy. Někteří je mají na vodítku, těch je většina. Jiní je mají volně puštěné, zákaz - nezákaz.

    Když přicházím ke společnému hrobu, vidím psa močícího přímo na hrobě. Nedá mi to a pána se zeptám, zda mu nevadí, že jeho pes močí na hrob, kde jsou pohřbeni zastřelení lidičtí muži.
    Pán popírá, že by pes močil, (pardon psi jenom značkují), když mu vytknu, že pes na hřbitov a už vůbec na hrob nepatří, je v rozpacích a psa si uvazuje.

   U višňovky vedoucí do Bělok parkuje osobní auto. Ptám se mladého páru, jestli ví, kde parkují. Nevědí. Vysvětluji, že jsou na pietním území a stručně popisuji, kde všude stály domy.
    Omlouvají se a slibují, že už tam nikdy nevjedou.
    Auto odjíždí.

    Jdu na hřbitov.

    Proti mě vyjíždí další auto, zastaví asi padesát metrů od silnice na vyježděných kolejích. Pokouším se panu řidiči, podobně vysvětlit, jako mladým lidem, kde se nachází. Řidič mi oznámí, že neví kde je a pokud tam není zákaz vjezdu, bude si tam jezdit jak chce.
    Že si tudy lidi šli pro smrt, to ho přirozeně vůbec nezajímá!
    Ovšem že neodjíždí, to by přeci prohrál! A pokud použiji foto, kterým jsem si ho zvěčnil, tak na to doplatím.

  
    Vrátím se k nadpisu: “P i t n í” území - je místo u společného hrobu, kde se popíjí při ,,jakýchsi oslavách" pořádaných za požehnání vedení památníku.
    C v i č i š t ě psů - celé pietní území.
    A u t o d r o m - jižní část pietního území, vedle starého hřbitova i nad hřbitovem, k použití zdarma v zimě i v létě.
    M o t o k r o s o v é  t r a t ě   tamtéž, ve dne i v noci o f f - r o a d  a na kvalitním trávníku, to se jen tak nenajde.

    Někteří návštěvníci Lidic, ale i někteří místní, směrovky k těmto místům vůbec nepotřebují. Vědí kde se dají zdarma psi cvičit, kde se dají beztrestně venčit, kudy k autodromu a kam mimo cestu apod.

    Označení ,,Začátku pietního území" a ,,Zákaz vjezdu" mimo veřejné komunikace je základní podmínkou, aby se těmto nešvarům zabránilo.

    Jak dlouho se ještě bude zneuctívat území, kde přišli o rodiny a domovy naši předkové!?

    Jaroslav Adamec
    10. 2. 2008


Pro Zpravodaj 10.2.2008 podle příspěvku z došlé pošty  připravil Antonín Nešpor.  OSL opět děkuje za názor. Ilustrační foto archiv.