Adventní neděle v Obecním domě v Praze.

    1) Jan Evangelista Kypta: Česká vánoční mše A - dur opus 39, pro sóla, sbor a varhany Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Dona. Spoluúčinkuje Dívčí pěvecký sbor “Pražská kantiléna” sbormistr: Zuzana Drtinová, Lea Šebestová. Sólisté: soprán Marta Hanfová, alt Jarmila Kosinová, tenor Jozef Bindzák a bas Petr Svoboda

    2) Ottorino Respighi: Adagio con variazioni pro violoncello a orchestr. Sólo: Matouš Mikolášek (student Pražské konzervatoře ve třídě profesora Jaroslava Kulhana)

    3) Antonín Dvořák : Symfonie č. VIII. G - dur “Anglická” opus 88. Allegro noc brio, Adagio, Allegretto grazioso, Allegro ma non troppo.
    Hraje Filharmonie mladých Praha, dirigent Ladislav Cigler.

    Potud program.

    Samozřejmě pokračuje ještě výčet úspěchů a detailní popis tohoto hudebního tělesa i s jeho dirigentem. Mimochodem jsme se s panem dirigentem Ciglerem po koncertě v Obecním domě v Praze setkali. Po chviličce váhání si vzpomněl a podal ruku se vzpomínkou na koncert vloni v Chyňavě. Poděkovali jsme mu za krásný večer a popřáli příjemné svátky.

    Co v programu napsáno být nemohlo - jak to byl krásný zážitek.
    A byl!

    Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se sešlo na 1200 návštěvníků koncertu, jak nám sdělila uvaděčka. Závěrečným aplausem jsme si několikrát opakovaně vyžádali nástup pana dirigenta před orchestr. A těch květin, co přinášely uvaděčky na jeviště!

    Normálně by koncert neměl s Lidicemi nic společného a proběhl by bez povšimnutí, jako spousty jiných koncertů konaných v Praze, kdybychom na scéně neměli Martu Hanfovou. Koncert studentů a absolventů pražských uměleckých škol v Obecním domě sledovalo několik našich obyvatel a ti mi jistě dají za pravdu, že to byl velkolepý kulturní zážitek.

    O Martě Hanfové a jejím pěveckém umění bych rád napsal v některých z příštích článků. Požádám jí o rozhovor na toto téma.

    Dnes jsem se chtěl podělit s ostatními lidickými o radost, že máme tak skvělé zastoupení na kulturní scéně.
 Pro Zpravodaj připravil 3.12.2007 Antonín Nešpor  foto autor