10 let.

    Když vejdeme do Oázy, tak se automaticky rozsvítí vnější osvětlení před hlavními dveřmi a následně i v prostoru zádveří. To světlo tu není jen tak. Automaticky se zapíná, aby bylo vidět na klíče, nebo na příchozího, když přijde někdo navečer na návštěvu. Umožní návštěvníkovi uvidět na první pohled, kam to vlastně jde a aniž by si to uvědomil, jeho první dojem, je vždy teplo a světlo. To jsou základní atributy spokojenosti, tedy i azylu. Ne že by někdo z nás azyl potřeboval, ale je to tak.

    Osvětlení, které takto funguje od prvopočátku, kdy Oáza stojí, mimo jiné zvýrazní obrysy základního kamene zazděného vpravo při vstupu.

    No a tak jsme se dostali k podstatě článku.

    Prvopočátek stavby Oáza vidíte na snímku. Tehdejší starosta obce Lidice pan ing. Miroslav Kaliba poklepává na základní kámen. Bylo to dle dobových tiskovin 26. října 1997.

    Tento podzimní den odstartoval jednoroční maraton výstavby domu seniorů, nebo chcete-li Ekumenického střediska sociálních zdravotních a duchovních služeb, jak zněl původní název.

    Je třeba zmínit, že vlastní výstavbě předcházely přípravné práce, ale nejdůležitější byl záměr a následná sbírka.

    Díky dobré myšlence brémských evangelíků, bylo shromážděno tolik finančních prostředků, že bylo možno se stavbu zahájit, ale i dokončit.


    Veliký dík patří panu doktoru Ernstu Uhlovi, který sbírku inicioval, neúnavně ji podporoval a uvedl do zdárného konce. Dodnes se zajímá o chod Oázy a několikrát ročně náš dům pro seniory navštíví.

    Článek píši ze dvou důvodů. Jedním je právě probíhající zasedání správní rady Memento o.p.s. která je zřizovatelem Oázy společně s obcí Lidice. Na radu pan doktor Uhl přijel.

    Druhým záměrem tohoto článku je připomenout, že zítra 27. listopadu 2007 bude slavnostní zahájení oslav 10. výročí položení základního kamene Oázy a to o 16. hodině ve společenském sále Oázy.

    Všichni jsou srdečně zváni.
 Pro Zpravodaj připravil 26. listopadu 2007  Antonín Nešpor   Reporfoto  archiv autora