Státy vznikají a zanikají těmi ideály, na nichž byly postaveny.  T.G.Masaryk

    28 října,  den vzniku naší Československé republiky byl vždy pro moji maminku drahým a podle jejího vyprávění jej uctívali také tak i dědeček s babičkou a vůbec se na výročí republiky lidé shromažďovali k oslavě toho dne daleko více, než je tomu dnes.
     Letos si připomeneme 89. výročí vzniku republiky, u jejíhož zrodu stál náš první prezident Tomáš Garique Masaryk.  Jeho jméno je spojeno se vším pozitivním, co předcházelo ustavení ČSR. 
    Připomeňme si legionáře, vlastně musíme při té příležitosti vzpomenout i na ostatní vojáky, kteří bojovali v první světové válce, položili svůj život a to se stalo základem budoucí národní hrdosti.
    Z každé obce i z té sebemenší vísky narukovali mladí muži a již se domů nikdy nevrátili. A tak v každé obci i v té sebemenší stojí pomníčky padlým z první světové války.
    Každoročně se k pomyslnému pomníčku vypravuje nepočetná skupina lidických občanů, aby položením kytice uctila památku našich hrdinů.
    Proč ale pomyslný pomníček?
    Protože nám ten původní nacisté rozbili, ostatně sejně jako všechny ostatní stavby v Lidicích jej srovnali se zemí.

    Nový, po válce osazený pomníček, je sice na stejném místě, ale nepřipomíná ani jedno z 15. jmen, která byla na pomníku dříve uvedena.Psáno pro zpravodaj 25. října 2007 Antonín Nešpor  repro foto MUDr. Qido Jeřábek z pozůstalosti obdobný snímek najdete v kapitole Historie, Jak jsme je znali