Kód 4930.

    V databázi AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny) lze pod kódem 4930 nalézt ve vyhlašovacím dokumentu chráněný objekt s názvem Hrušeň v Lidicích.  Dále lze vyčíst, že vyhlášení památným stromem bylo provedeno 11.7.2007 Magistrátem města Kladna.

    Nepředbíhejme však událostem. Ještě nemáme rozhodnutí "černé na bílém", tedy na papíře a oficiálně.

    Tato dnešní zpráva však naznačuje, že se cosi událo.

    Jako další důležitou informaci jsme zjistili, že Krajský úřad Středočeského kraje v Praze zamítl odvolání Klubu alternativního života Kladno a potvrdil platnost vyhlášení naší hrušně památným stromem.

    Přesto považujte,  milí čtenáři, tuto informaci prozatím za neoficiální, protože jak naznačeno v úvodu nemáme to na papíře.

    Nicméně tyto informace, pokud jsou pravdivé, vyvozují jediné a to, že pracovníci Magistrátu Kladno v nejbližších dnech na jejich základě vyhotoví oficiální znění vyhlášení lidické hrušně památným stromem a bude.

    Polemika na závěr.

    Panu Romanu Vosykovi z Klubu alternativního života Kladno v tom případě nelze než popřát dobré zdraví a pevné nervy při jeho dalších aktivitách. Bude-li chtít se v budoucnu zase do něčeho plést, nechť se nejprve spojí s navrhovateli a ti mu vše velmi rádi objasní, protože jednají vesměs v zájmu věci samé a jsou hlavně v obraze.

    Nekvalifikované odvolání k prohlášení lidické hrušně památným stromem, mne opět přesvědčilo, že existují rádoby experti, kteří se snaží svým diletantským přístupem defakto zpochybňovat autentickém svědectví lidické ženy, která hrušeň sázela.

    Otázkou zůstává, kdo všechno ještě může mít zájem na zkreslování historie, kterou bezesporu příběh lidické hrušně od počátku je?

    Jak jsem dříve napsal, hrušeň byla památným stromem již dnem, kdy lidickou apokalypsu přežila a je jí a bude bez ohledu "na počasí, mravy či politickou situaci, nebo odkud vane vítr".

    Přejeme hrušni větší zájem veřejnosti, o který naše sdružení usiluje.
 

Antonín Nešpor
předseda
Občanského sdružení Lidice
 
Psáno pro zpravodaj 26. září 2007