Dnes je ten slavný den!       

    7. srpna 2007 je konečně  obecní hrušeň ze starých Lidic prohlášena za památný strom.

   Dnes je ten slavný den, na který jsme čekali, ale kterého se paní Anna Peková, ani moje maminka Anna Nešporová bohužel už  nedožily.  Měly by z toho radost !

    Na magistrát města Kladna, k referátu životního prostředí jsem podal návrh na prohlášení obecní hrušně ze starých Lidic za památný strom. Je jedním z mála ovocných stromů, který  přežil vyhlazení Lidic.

    O hrušni už bylo “leccos” napsáno, dokonce byla zmíněna v televizním seriálu o památných stromech, ve kterém byl k vidění i snímek lidického kostela podle něhož jsem hrušeň zaměřil.

    Ode dneška je obecní hrušeň památným stromem, zrovna jako Dub knížete Oldřicha v Peruci, nebo Svatováclavský dub na Stochově, nebo Žižkova lípa v Krčíně u Nového Města nad Metují.
  

Není sice tak stará, jako jmenované stromy, ale pro společnost je stejně významná.

     

Navzdory nesmyslné hrůzovládě německých fašistů se jim nepodařilo zničit všechny ovocné stromy v Lidicích.    

    Ať hrušeň žije dál a dalším generacím poutníkům do Lidic na jaře rozkvétá a předává odkaz síly života  
    
   Prohlášení hrušně za památný strom nám bude připomínat, všechny lidické obyvatele, kteří chodili den co den přes můstek z jedné poloviny obce do druhé a které rovněž obecní hrušeň “zažila”.   

Ta kdyby mohla vyprávět!  
 


 
Hrušeň zasadila před válkou paní Anna Peková
společně s tehdejším obecním strážníkem
panem Václavem Vandrdlem.
Vzpomeňme si na ně!
 
 
    Paní Anna Peková, rozená Stříbrná, žila v nově postaveném domku č.p. 100. Po válce se vrátila z koncentračního tábora, ale přišla o manžela Josefa i malého synka Antonína byl zavražděn v Chelmnu ve svých osmi letech.   
   
   Paní Peková svému synovi říkávala “Tóďa”.   
   
   Po válce založila novou rodinu a žila v č.p. 37.
  
   Pan Václav Vandrdle se narodil v Lidicích a žil v čísle 60 až do 10. června 1942, kdy byl na Horákově zahradě společně s ostatními muži zastřelen.   

   Od roku 1932 zastával místo obecního strážníka. Byl ženatý a měl dva syny, staršího  Václava a mladšího Josefa. Syn Václav byl také zastřelen a Josef se po válce nevrátil, byl zavražděn v Chelmnu jako ostatní děti z Lidic.   

   Paní Josefa Vandrdlová, manželka Václava Vandrdleho, se z koncentračního tábora vrátila. Žila v nových Lidicích v č.p. 24.  
 

 
 
    Za prohlášení památným stromem patří poděkovat pracovníkům odboru životního prostředí Kladenského magistrátu v jejichž kompetenci schvalování proběhlo.
        Hrušeň můžete vidět tak jak ji nafotil autor článku, když si stáhnete a spustíte tento segment

    Umístění hrušně na mapě.
    Psáno pro Zpravodaj 7.8.2007   Antonín Nešpor  foto i reprofoto archiv.