Dobrá zpráva o hrušni.

    Svatá Anna - chladno z rána, říká jedna ze starých českých pranostik. Chladno sice bylo, ale den se vyšperkoval a s došlou poštou dvojnásob.
    Dopis z města Kladna obsahuje velmi prostou zprávu.
 

   26.7.2007 

   Rozhodnutí o vyhlášení hrušně v Lidicích památným stromem 
by mělo nabýt právní moci 7.8. 2007,  pokud se proti němu 
neodvolá některý z účastníků řízení. 
 
 

 
 
    Prostá a jednoduchá zpráva završuje dlouhou cestu k cíli.

    Děkuji!  Děkuji všem, kteří pochopili význam a schválili náš návrh z loňského roku, nebo pomohli k označení naší obecní hrušně, která přežila lidickou katastrofu, za památný strom.  Hrušeň

    Je to pro mne i moji rodinu, velká radost, které se bohužel moje maminka Anna Nešporová už nedožila.  Je symbolické, že zpráva přišla právě dnes na její svátek.
    Navečer to s kytičkou půjdeme mamince říct.
 

    Psáno pro Zpravodaj 26.července 2007  Antonín Nešpor