Zapomněl? 
 

    ("Nebo si nás pozůstalých po válečných obětech lidiké tragedie  dělá dobrý den?!")
 

    Teprve dnes v odpoledních hodinách (14:11:54) se mi e-mailem do rukou dostala níže uvedená
tisková zpráva, která by mohla zajímat diváky večerních zpráv  na ČT1 - 3.4.2007, kde bude
vysílána reportáž z předávání ceny i reakce z okruhu Českého Svazu bojovníků za svobodu
a Lidických, napsal nám 3. dubna pozůstalý syn Antonín Lidické ženy Anny Nešporové, která
zemřela loni 20. září a jíž, kteří jsme ji znali, si budeme navždy vážit. Předkládáme zarážející
fakta a dodáváme, že v uvedem zpravodajství své zásadní NE!, odpovídajícímu jejich krédu
a naprosté většiny členů ČSBS, řekli předsedkyně Anděla Dvořáková a do liňského roku
lidický starosta Václav Zelenka (lidické dítě) ...
 
 
 

    TISKOVÁ ZPRÁVA  30. 3. 2007
    Předání cen Epica Bronze Finalist 2006 – Internet Sites B
    Louskáček Bronz – sekce internet
 

RENOMOVANÁ REKLAMNÍ OCENĚNÍ PUTUJÍ DO LIDIC
 
    Ačkoli neměl až donedávna se světem reklamy mnoho společného, může se
ředitel Památníku Lidice radovat ze získání dvou
ocenění získaných v renomovaných reklamních soutěžích. V úterý dne 3. 4.
mu je v prostorách muzea Památníku Lidice předá ředitel reklamní
agentury McCann-Erickson Ing. Jan Binar.
Zmíněnými cenami jsou Epica Bronze Finalist a bronzový Louskáček – obě v
kategorii Internet.
 
    Ocenění původně putovala do reklamní agentury McCann-Erickson, která je
získala za internetovou kampaň vytvořenou pro Památník Lidice a nazvanou
Total Burn – Out. Jejím úkolem bylo dramaticky zvýšit povědomí
veřejnosti, zejména mládeže, o tragických událostech, které se v
Lidicích roku 1942 odehrály.
 
    Nebývá obvyklé, aby reklamní agentura předávala získané ceny klientům.
Přesto se vedení agentury McCann-Erickson rozhodlo tímto způsobem
poděkovat řediteli Památníku Lidice za důvěru a odvahu, díky níž bylo
možné tento kontroverzní, ale vysoce úspěšný, projekt realizovat.
 

    Slavnostní předání cen se bude konat 3. 4. 2007  ve 14 hod. v recepci
lidického muzea

    Program

    I. Úvodní slovo ředitele reklamní agentury McCann-Erickson Ing.
Jana Binara a ředitele Památníku Lidice

    II. Předání ocenění Epica Bronze Finalist 2006 – Internet Sites B

    III. Předání ocenění Louskáček Bronz – sekce internet

    IV. Neformální setkání Po slavnostním předání cen bude pokračovat
v prostorách recepce muzea neformálním setkáním zúčastněných s autory
internetové kampaně. Pro účastníky setkání je zajištěno občerstvení.

    Předpokládané ukončení v 15 hod.
 

    Tím tisková zpráva končí.

    Je pro pana ředitele, takto ředitele Památníku Lidice závazné
jeho vlastní prohlášení na adrese http://www.totalburnout.cz/ kde se
píše:

    "Vedení Památníku Lidice respektuje usnesení zastupitelstva obce Lidice
ze dne 14. 9. 2006, a proto rozhodlo o předčasném ukončení internetové
kampaně Památníku Lidice.
 
    Ředitel Památníku Lidice se omlouvá všem, koho se tato kampaň mohla
dotknout, zejména pozůstalým po obětech lidické tragédie. Posláním
Památníku bylo a je dělat vše pro to, aby památka na lidickou
tragédii byla zachována v paměti veřejnosti, jako apel v boji proti
nacismu a totalitě, proti zlu a násilí."

    Nebo si z nás pozůstalých po obětech Lidické tragedie dělá dobrý den?,
když přijímá za tuto zavrženíhodnou reklamu cenu reklamní agentury a
navíc vše dokonale medializuje (ČT)?

    Je celkem jasné, že si oceněná reklamní agentura našla opět cestu ke
svému zviditelnění a využila k tomu pana ředitele, jako už jednou v září
loňského roku. Kdy přišla s internetovou reklamou o vypálení Lidic.

    Jestliže pan ředitel PL dnes „bronzový Louskáček“ převezme, bude to
vypadat, že už zapomněl, jak se k reklamě http://www.totalburnout.cz/eng postavila
veřejnost v září minulého roku, kdy jej donutila reklamu předčasně
zastavit.
 
    Pokud si tyto souvislosti neuvědomuje, pak se nelze divit tomu, jak se k
lidické pietě chová.

   Lidice 3. dubna 2007  Antonín Nešpor

P.S.  Článek je převzat z Národního osvobození č. 9/2007 se souhlasem autora.