Můstek.

(Jeden z němých svědků lidické tragédie.)

    Žil byl jeden německý ovčák. Narodil se u Zdeňka Ryzáka ve Středoklukách. Když jsme si šli štěně vybrat, tak se mé ženě líbil na první pohled. Byl totiž nejsilnější a hrozně nemotorný. No a když vyrostl, byl ze všech
štěňat nejmohutnější a na svodu dostal nejvyšší bonitaci.

    Chodil jsem s ním cvičit na louku pod mysliveckou klubovnou, kde je dnes vyježděný kruh od koní.
Jednou, když se učil aportovat, tak jsem kostku na provázku hodil
tak nešikovně, zkrátka se mi vysmekla a letěla jinam než jsem chtěl. Věděl jsem přibližně kam letěla, ale pes to nevěděl.
Vydali jsme se kostku hledat společně. Prohlížel jsem zarostlý terén, jako když se hledají houby, ale nic.
Po chvíli začal Bony - tak se štěně jmenovalo - štěkat a skákat do výšky, zpozorněl jsem a koukám jak kostka visí ve výšce asi dva metry na větvi a on na ni nedoskočil. Šel jsem kostku sundat. Já jsem kostku neviděl, ale on ji cítil. Při chválení jsem se k němu sklonil a koukám - přede mnou je můstek. Takže je to jeho zásluha, že o můstku vím.

     Jsem rád , že můstek existuje. Žel bohu, je to pouze maličkost, která nám ze starých Lidic zbyla. Našli jsme můstek na přelomu května a června, kdy jsou stromy a kopřivy již obrostlé, takže můstek nebyl vůbec vidět. Když se staly Lidice tak ho možná skopčáci přehlédli právě kvůli vrbovému podrostu.
Je to jeden z němých svědků lidické tragédie.

    Na druhou stranu, je možná dobře, že je skrytý. Snad se nenajde stejný barbar jako byli němci, který ten můstek zničí dodatečně.

Psáno v Lidicích 5. Dubna 2007   Jaroslav Adamec.
 
 


foto můstku: Antonín Nešpor 2007 Loc:50°8'25.97"N,14°12'16.85"E

 

- - -
 
 
Dovětek.
 
    Při pohledu do staré katastrální mapy vidíme průběh potoka obcí. Kotmelův rybník, nebo spíše rozšířené koryto potoka před můstkem se za ním zužuje až ke stavidlu, které tvoří rozvodí. Část vody nahání velký obdélníkový Podhorův rybník končící na východní kratší straně budovou mlýna, sedícího v skrytu olšoví pod hrází.
    Rozvodím oddělená voda je splavena do původního koryta potoka, kterým je přebytečná voda odváděna, když býval rybník za větší vody naplněn a voda se nestačila využít, nebo při čištění, či výlovu rybníka,  aby další nepřitékala.

     Toto koryto se klikatí loukami roubeno vrbami a olšemi. Dodnes je znatelné v celé své délce (až na konec katastru), někde uměle, někde přirozeným spadem zavalené.
    Zimovy louky a louky Rákosovy jsou jím odděleny.
    Sedlák Zima na svou louku přes vodu nemusel, ale sedlák Rákos byl nucen ve východní části svých luk potok překonávat a tak si přes něj vystavěl nevysoký klenutý  můstek široký tak akorát pro jeden povoz.

    V průhledu pod můstkem je dodnes vidět klidnou vodní hladinu v původní tehdejší výši, dnes výši spodní vody.
Jak starý je můstek se už asi nedozvíme, znamenalo by to dohledávat rozdíly ve starých mapách, když němci zničili prastaré kroniky.

Psáno v Lidicích 10. dubna 2007   Antonín Nešpor

O můstku se můžete dozvědět více v kapitole Historie obce, kde je místopisná mapa i odkaz na mapy elektronické