Jak funguje cenzura ve zpravodaji - prosinec 2006 

    Vážení čtenáři,

příspěvek do prosincového zpravodaje pod názvem "Maminka se o tom do smrti nedozvěděla." pan zastupitel ZF odmítl zveřejnit, jak osobně přiznal na výroční schůzi Svazu bojovníků za svobodu. Považuji to od něj za výkon cenzury v demokracii nepřípustný, jak praví článek 17 "Listiny základních práv a svobod".
    Protože takové otevřené cenzuře se od zastupitele státu není možné okamžitě bránit jinak, uveřejňuji tento materiál na místě vyhrazeném elektronické formě zpravodajů.

    Není jiná možnost, jak spravit veřejnost o porušování piety na Pietním území starých Lidic a jak zároveň přednést veřejně požadavky na okamžité zastavení kulturních akcí (v tomto případě koncertů) pořádaných na pietním území starých Lidic. S ohledem na blížící se adventní koncert 12.12.2006 u sousoší Dětských obětí války byl záměr tímto článkem vysvětlit veřejnosti tento názor a poukázat na nevhodnost takového počinu.

    V tomto kontextu lze chápat, že ani panu zastupiteli ZF, ani panu řediteli PL se tento článek apriori nehodí, avšak nelze se už k této problematice stavět nadále nečinně a strkat před nepříjemným problémem hlavu do písku a už vůbec nelze zavádět do našeho "obecního zpravodajství" cenzuru, nebo jinak veřejně omezovat možnost svobodně vyjádřit názor.    Antonín Nešpor pro elektronickou formu zpravodaje na www.lidice.cz v kapitole "Zpravodaj" 7.12.2006