Do Plas jsme přijeli na čas.

    Už ze serpentin nad městem jsme uviděli scenérii mnoha velkých budov, mezi nimiž nešlo přehlédnout ani masivní školní budovou, ve které sídlí hned dvě školy – Gymnázium a Střední odborná škola s obory obchodní akademie, veterinářství a agropodnikání.

    Před budovou nás očekávala paní ing. Alena Staňková (Členka předsednictva SOPVP a „Svatobořické dítě“), se kterou jsme se seznámili vloni na shromáždění v Lidicích, a která celou výsadbu hrušně v Plasích s vedením obou škol dohadovala.  Po seznámení se s paní ředitelkou Mgr. Markétou Lorenzovou a panem učitelem Mgr. Pavlem Bulínem, jsme zahájili v posluchárně besedy o Lidicích.

    Co bylo na přivítání potěšující byla výzdoba jednak vstupních prostor školy a posluchárny. Dokonce i v místech výsadby štěpu hrušně byly vystaveny dva panely se studentskými kresbami. Vše na téma Lidické hrušně. Studenti si se svými výtvory dali práci a na besedách, které jsme vedli bylo jejich zaujetí znatelné. Dvě hodiny poslouchali a nakonec vznesli studenti i několik otázek, na které jsme rádi odpověděli.

    Krátce po poledni se shromáždili studenti v parku proti škole, kde jsme společně hrušeň zasadili.
    Na závěr shromáždění jsme si navzájem poděkovali. Byla to po zimní pauze první jarní výsadba.
    V Plasech je vysazena v pořadí už dvacátá osmá dceřiná hrušeň.
    Po oficiální části jsme si měli možnost s členy vedení školy povyprávět o dalších aktivitách našich spolků. Při této příležitosti jsme nalezli i společné známé Milenu Městeckou a Josefa Doškáře, se kterými se pan učitel Bulín setkal při rekonstrukcích transportů smrti.

    Chtěli bychom ještě touto cestou poděkovat za zaslané fotografie a hlavně autorům obrázků, které zdobily chodby školy i panely u vysazené hrušně.

GPS:     49°55'57.480"N, 13°22'54.200"E