Týden před posvícením. 

    Týden před Martinským posvícením byl pro členy OSL a sympatizanty nanejvýš hektický.
    Hned jak dorazila zásilka roubovanců Památné Lidické hrušně, rozeběhly se přípravné práce k letošním podzimním výsadbám dceřiných hrušní.

    V předstihu máme předjednány návštěvy zasvěcené projektu „Posel naděje“, při nichž se setkáváme jen s lidmi, kteří projevili zájem o mladé hrušně pocházející z Lidic.
    Letos jsme začali na jaře v Chomutově, dále ve Vyskeři a nyní jsme navštívili Radotín, jako další z obcí ležících na březích Berounky. Ono se to nezdá, ale kolem řeky jsou vysazeny hrušně už i v Dobřichovicích a Berouně.

    Ve Vyskeři, v malebné obci Českého ráje, jsme vysadili již šestou hrušeň na severu Čech. Letošní výsadbu zakončíme v závěru listopadu ve Valašském Meziříčí, a tak vzroste počet "Poslů naděje" na Moravě na 5.

    V pondělí 5.11. jsme odvezli a nainstalovali exponáty hrušňové sbírky v Místní knihovně v Radotíně. Je to sice práce zdlouhavá, nicméně příjemná, neboť si při ní připomeneme žijící dárce uměleckých děl, ale i ty, kteří už nežijí.

    Po instalaci v podvečer domů a v úterý opět do Radotína, avšak do školy na Loučanské ulici, kde jsme dopoledne uspořádali dvě paralelní besedy pro mladší a starší žáky.
O hodinu později se na školní zahradě shromáždilo několik tříd s pedagogickým sborem, vedeným panem ředitelem Mgr. Zdeňkem Střihavkou.
    K výsadbě zavítali i zastupitelé Radotína včele s panem starostou Městské části Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem. Všichni přítomní, společně s žáky školy, přiložili ruku k dílu a mladý štěp zasadili.  K tomu všemu zazpíval školní pěvecký sbor několik národních písní.
 

    Po obědě jsme otevřeli výstavu v knihovně. Až na několik exponátů se všechny vešly do míst mezi regály s knihami v přízemí budovy, ostatní se najdou v patře velmi zajímavého interiéru.

    Od teď už si mohou Radotínští výstavu prohlédnout. Knihovna má otevřeno pro veřejnost pondělí, středa, čtvrtek 9-12 a 13-18, při čemž denní návštěvnost knihovny, činí přibližně 180 lidí.
    Derniéra je naplánována na dobu těsně před vánocemi.

GPS:    49°58'49.537"N, 14°21'32.469"E    Ještě dovětek o hrdosti.

    Po skončení besedy s mladšími žáky mi přineslo drobné děvčátko fotokopii dekretu jejího pradědečka, který podle jejích slov:

"Zabraňoval obsazení republiky nacisty a při tom zahynul."

    Chtěla abych si ten dokument ponechal.
    A tak mi dovolte, abych obsah fotodokumentu zveřejnil a připojil se tím k uctění památky obránce Československé republiky pana Václava Krátkého, jehož pravnučka mi poskytla bezprostřední důkaz, že je hrdá na svého příbuzného.

 
 

 
 
PRESIDENT 
 
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 
 
UDĚLIL 
 
V UZNÁNÍ BOJOVÝCH ZÁSLUH, KTERÉ ZÍSKAL V BOJI
 
ZA OSVOBOZENÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 
 
Z NEPŘÁTELSKÉHO OBSAZENÍ
 
KRÁTKÝ VÁCLAV
 
HORNÍ POČERNICE II. HEYDUKOVA 473.
 
ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ 1939
 *  IN MEMORIAM  *
 
V Praze dne 17. listopadu 1946
 
 generál Ludvík Svoboda 
 Číslo matriky 12.502 
 
 
 
 
    Vím co takové dekrety udělené in memoriam pro pozůstalé rodinné příslušníky znamenají. Téměř v každém domě v Lidicích se takový válečný kříž s poválečným dekretem jistě najde. Den co den válečné kříže vídám ve skleníku mé knihovny a tak mám stále před očima babičku i dědečka a Vendu Kohlíčka, které Němci zastřelili 16. června v Praze na Kobyliské střelnici.http://m.praha16.eu/Strom-nadeje-ve-skolni-zahrade.html

https://www.knihovna-radotin.cz/clanky/2018/18hrusen.html

http://m.praha16.eu/Sazeni-lidicke-hrusne-6-11-2018