Výsadba Lidické hrušně v Brémách v Biskupské zahradě.
    (Aneb kdo v Brémách hrušně vysadí?)
 
    Na úvodní otázku v nadpisu ještě dnes odpovědět neznáme, ale co už víme je, že hrušně k výsadbě odveze do Brém chlapecký pěvecký sbor "Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen, pod vedením sbormistra pana Ansgar Müller-Nanning.  Vystoupil totiž v Lidicích 19. října 2015 v Oáze.
    65 chlapců absolvuje na letošním turné ještě koncerty v Táboře, v Praze a ve Dvoře Králové.

      Letošní výsadby dcer Památné Lidické hrušně skončily výsadbou v Dobřichovicích, ale odesláním dvou štěpů do Brém panu Dr. Ernst Uhl (brémský biskup v.v.) pro výsadbu v zahradě Lidice - Haus a v Biskupské zahradě se teprve uskutečné. Odtud ještě žádné zprávy o výsadbě nemáme.

    Pan Dr. Uhl je iniciatorem Brémské iniciativy, která vznikla po jeho návětěvě Lidic a z jeho popudu byl v Lidicích vystavěn dům pro senory nazvaný "Oáza".  Rovněž tak v Brémách zřídíl pan doktor dům sociální péče, ale pro mladé lidi, opětně vstupující do života a nazval jej Lidice Haus.

    Naše Občanské sdružení Lidice přislíbilo vysadit hrušně právě zde, kde žijí přátelé Lidic.  O průběhu výsadby v Brémách budeme ještě informovat.
 

Sbormistr  Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen 
pan Ansgar Müller-Nanninga 
přebírá od předsedy Občanského sdružení Lidice 
pana Antonína Nešpora
tubus se štěpy hrušně pro Brémy a Pamětní list. 
 
Zápis v pamětní knize sdružení 
 
 
 
 
 
 
Paní ředitelka Memanta Lidice ing. Michaela Indráková představuje sbormistra pana Ansgar Müller-Nanninga a vítá sbor,  
paní starostku Lidic paní Veroniku Kellerovou a další hosty včetně obecenstva.  
 
 
 
 
Zleva: paní Pavla Nešporová, členka OSL, paní Miloslava Kalibová nejstarší žijící Lidická žena, 
Miloslava Městecká sympatizantka OSL a propagátorka pochodů rekonstruujících transporty smrti 
Lidických že a ing Miroslav Kaliba, předseda spolku pro výstavbu památníku Josefu Horákovi 
a Josefu Stříbrnému v Lidicích.
 
Chlapci ze sboru se podepisují do kroniky. 
Na pozvání Dr. Uhla (třetí zleva) přijeli do Brém 
Lidičtí zastupitelé. Druhá zprava starostka Veronika Kellerová.
GPS: 53°3'41.752"N,  8°49'40.603"E