Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   109   |=>   |=>=>    Obsah
VYHOŘELÝ HORÁKŮV STATEK
VYHOŘELÝ  HORÁKŮV  STATEK - Nádvoří Horákova statku se změnilo; je jiné než na obrázku č. 071.