Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   025   |=>   |=>=>    Obsah
LIDICE OD SEVERU
LIDICE OD SEVERU - Ve středu abce kostel, vlevo jednapatrová škola, vpravo
též jednopatrová fara, v pozadí dělnické domky,